Những hoài bão của tuổi trẻ

Trong cuộc sống tôi luôn là chính mình, tôi là chính tôi có những điều đặc biệt của riêng mình, chứ không phải là bản sao của bất kỳ ai khác.
Tôi là một người tham vọng và cuồng nhiệt trong tôi luôn có một lò lửa hạt nhân luôn phản ứng để sống hết mình với con người thật mình, Tôi yêu cuồng điên cuộc sống này như một bản năng. Lúc nào tôi cũng ham sống ham làm việc và ham yêu.
Sống phải sống một cuộc sống cho ra sống và không uổng phí.

Continue reading “Những hoài bão của tuổi trẻ”

Advertisements