Suối Nguồn (2) “To say ‘I love you’ one must first know how to say the ‘I’.”


In May of 1948, author Ayn Rand received a letter from a fan named Joanne Rondeau. In it, she asked Rand to explain a sentence in her bestselling 1943 novel, The Fountainhead, which reads:

To say ‘I love you’ one must first know how to say the ‘I’.

Rand responded with the following letter.

(Source: Little Big Book Of Life; )

May 22, 1948

Dear Ms. Rondeau:

You asked me to explain the meaning of my sentence in The Fountainhead: “To say ‘I love you’ one must first know how to say the ‘I.”

The meaning of that sentence is contained in the whole of The Fountainhead. And it is stated right in the speech on page 400 from which you took the sentence. The meaning of the “I” is an independent, self-sufficient entity that does not exist for the sake of any other person.

A person who exists only for the sake of his loved one is not an independent entity, but a spiritual parasite. The love of a parasite is worth nothing.

The usual (and very vicious) nonsense preached on the subject of love claims that love is self-sacrifice. A man’s self is his spirit. If one sacrifices his spirit, who or what is left to feel the love? True love is profoundly selfish, in the noblest meaning of the word — it is an expression of one’s highest values. When a person is in love, he seeks his own happiness — and not his sacrifice to the loved one. And the loved one would be a monster if she wanted or expected such sacrifice.

Any person who wants to live for others — for one sweetheart or for the whole of mankind — is a selfless nonentity. An independent “I” is a person who exists for his own sake. Such a person does not make any vicious pretense of self-sacrifice and does not demand it from the person he loves. Which is the only way to be in love and the only form of a self-respecting relationship between two people.

Ayn Rand

” Ý nghĩa của “Tôi” là một thực thể độc lập, tự túc mà không tồn tại vì lợi ích của bất kỳ người nào khác. Một người chỉ tồn tại vì người thân của mình không phải là một thực thể độc lập, mà là một ký sinh trùng thiêng liêng. Tình yêu của một ký sinh trùng là không có giá trị gì. :))

Những điều vô nghĩa (và rất luẩn quẩn) rao giảng về chủ đề tình yêu tuyên bố rằng tình yêu là sự hy sinh. Bản thân con người là tinh thần của anh ta. Nếu người ta hy sinh tinh thần của mình, ai là người còn lại để cảm nhận tình yêu?

Tình yêu đích thực là ích kỷ sâu sắc, theo ý nghĩa cao cả nhất của từ này – nó là một biểu hiện của những giá trị cao nhất. Khi một người đang yêu, anh ta tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình – chứ không phải hy sinh của người yêu. Và người yêu thương sẽ là một con quái vật nếu cô ấy /anh ấy muốn hoặc hy vọng sự hy sinh đó.

Bất kỳ ai muốn sống cho người khác – cho một người yêu hay cho toàn thể nhân loại – là một người không có thiện chí. Một “Tôi” độc lập là một người tồn tại vì chính mình. Một người như vậy không tạo ra những giả mạo xấu xa về hy sinh và không yêu cầu nó từ người mình yêu. Đó là cách duy nhất để được yêu và là hình thức duy nhất của một mối quan hệ tự tôn trọng giữa hai người.”

Phải mất rất nhiều năm và vài mối tình Bông mới thấm khi đọc những dòng này của Ayn Rand. Trong một văn hoá Á Đông như Việt Nam, thật dễ dàng để người phụ nữ chọn lựa hi sinh vì người yêu, người thân, gia đình. Thế nhưng món qùa thực sự mà ta có thể trao tặng cho người ta yêu đó chính là khi ta thực sự là chính ta một cách thấu triệt hoàn toàn Cho đến khi ta làm được điều đó, mọi quà tặng dành cho nhau, đều là giả mạo và rẻ tiền 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s