Chuyện gì đến cũng hãy cứ vui :)

Dạo gần đây, Bông học được một chuyện “Chuyện gì đến cũng hãy cứ vui”

Chợt nhớ ra bác Andersen đã dạy điều này từ hồi xưa cũ kỹ, trong chuyện “Ông già làm gì cũng đúng” của bác. Chuyện là thế này:

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện tôi được nghe từ hồi còn nhỏ. Về sau, cứ mỗi lần nhớ đến, tôi lại thấy câu chuyện ấy càng hay hơn và quả thật có những câu chuyện cũng giống như người ta vậy: càng có tuổi thì càng đẹp lão.

Continue reading “Chuyện gì đến cũng hãy cứ vui :)”

Advertisements